MON STOP

W ramach organizacji powstało jeszcze pisemko, które miało charakter pacyfistyczny i zajmowało się problemem służby zastępczej oraz przedmiotami  Przysposobienie Wojskowe i Przysposobienie Obronne. Jego twórcą był Waldemar Kras. Pierwszy numer pisemka powstał w kwietniu 1988 roku. W sumie ukazały się cztery numery. Tylko pierwszy numer był wydany samodzielnie przez  MKO.  Drugi wydano razem z WiP-em, w redakcji pomagał jego działacz Maciej Furmanek. Trzeci wydany został przez NUMS Włocławek - Toruń. Czwarty przez NUMS Dolny Śląsk. Pisemko było periodykiem o objętości dwu stron A4. Zawartość pisma stanowiły ustawy prawne oraz przedruki oficjalnych wydawnictw o treści socjalistyczno - militarystycznej. W ostatnim numerze zamieszczono postulaty NUMS-u dotyczące służby wojskowej, liceów wojskowych oraz Przysposobienia Obronnego a także wzór podania o zastępczą służbę wojskową.  Pisemko traktowano jako broszurkę, którą rozprowadzano masowo i powielano na terenie Polski zmieniając tylko datę i nazwę miasta , gdzie było drukowane i kolportowane.